บริษัท วีระนันท์ จำกัด

WEERANAN CO.,LTD

FLEET LIST

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์ (ชนิดแห้งและเย็น)

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์ (ชนิดแห้งและเย็น) ทางบริษัทมีบริการทั้งการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์แบบแห้ง และแบบคอนเทนเนอร์เย็น (Reefer)

รถบรรทุกพ่วง ชนิดดัมพ์ได้

คอกความสูง 1.4 เมตร และ 0.8 เมตร ชนิดดัมพ์ได้

รถบรรทุกพ่วง ชนิดไม่ดัมพ์

รถบรรทุกพ่วง ชนิดไม่ดัมพ์

รถกึ่งพ่วงบรรทุกปูนผงและขี้เถ้า

บรรทุกปูนผง, ขี้เถ้าลอย, ปูนขาว, หินบด, เป็นต้น