บริษัท วีระนันท์ จำกัด

WEERANAN CO.,LTD

FLEET LIST

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์ (ชนิดแห้งและเย็น)

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์ (ชนิดแห้งและเย็น)

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์ (ชนิดแห้งและเย็น) ทางบริษัทมีบริการทั้งการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์แบบแห้ง และแบบคอนเทนเนอร์เย็น (Reefer)