รายละเอียด

รูปแบบงาน :

งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นนทบุรี (ไทรน้อย)

เงินเดือน(บาท) :

ไม่ระบุ

วันหยุด :

วันอาทิตย์

เวลาทำงาน :

08:00 - 17:00

เวลาทำงานอื่น :

เข้างานเป็นกะ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- ควบคุมดูแลเครื่องจักรในการผลิต
- ประสานงานด้านเอกสารกับหน่วยงานอื่น

คุณสมบัติ

เพศ :

ชาย

อายุ(ปี) :

21 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา :

ไม่ระบุ

ประสบการณ์(ปี) :

ไม่ระบุ

อื่นๆ :

ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีความขยัน อดทน มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานรอบคอบ ขยัน ไม่หยุดงานบ่อย สามารถทำงานกันเป็นทีมได้ เรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเอง อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการสื่อสารหรือถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด

รูปแบบงาน :

งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นนทบุรี (ไทรน้อย)

เงินเดือน(บาท) :

ไม่ระบุ

วันหยุด :

วันอาทิตย์

เวลาทำงาน :

08:00 - 17:00

เวลาทำงานอื่น :

เข้างานเป็นกะ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- ควบคุมดูแลเครื่องจักรในการผลิต
- ประสานงานด้านเอกสารกับหน่วยงานอื่น

คุณสมบัติ

เพศ :

ชาย

อายุ(ปี) :

21 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา :

ไม่ระบุ

ประสบการณ์(ปี) :

ไม่ระบุ

อื่นๆ :

ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีความขยัน อดทน มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานรอบคอบ ขยัน ไม่หยุดงานบ่อย สามารถทำงานกันเป็นทีมได้ เรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเอง อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการสื่อสารหรือถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด

รูปแบบงาน :

งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นนทบุรี (ไทรน้อย)

เงินเดือน(บาท) :

ไม่ระบุ

วันหยุด :

วันอาทิตย์

เวลาทำงาน :

08:00 - 17:00

เวลาทำงานอื่น :

เข้างานเป็นกะ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- ควบคุมดูแลเครื่องจักรในการผลิต
- ประสานงานด้านเอกสารกับหน่วยงานอื่น

คุณสมบัติ

เพศ :

ชาย

อายุ(ปี) :

21 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา :

ไม่ระบุ

ประสบการณ์(ปี) :

ไม่ระบุ

อื่นๆ :

ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีความขยัน อดทน มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานรอบคอบ ขยัน ไม่หยุดงานบ่อย สามารถทำงานกันเป็นทีมได้ เรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเอง อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการสื่อสารหรือถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี