บริษัท วีระนันท์ จำกัด

WEERANAN CO.,LTD

FLEET LIST

รถบรรทุกพ่วง ชนิดไม่ดัมพ์

รถบรรทุกพ่วง ชนิดไม่ดัมพ์

รถบรรทุกพ่วง คอกสูง 1.4 เมตร สามารถบรรทุกสินค้าได้มากกว่าในหนึ่งเที่ยว และยังให้ความปลอดภัยกับสินค้ามากขึ้น ทั้งนี้ยังทำให้การขนส่งต่อตันนั้นมีราคาถูกลงเมื่อเทียบกับรถชนิดอื่น