บริษัท วีระนันท์ จำกัด

WEERANAN CO.,LTD

OUR SERVICES

งานประมูลรับเหมา

งานประมูลรับเหมา ของบริษัทเอกชนต่างๆ อถิเช่น ปูนเม็ด (Clinker), แร่ยิปซั่ม, ถ่านหิน, วัสดุก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น