บริษัท วีระนันท์ จำกัด

WEERANAN CO.,LTD

FLEET LIST

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์ (ชนิดแห้งและเย็น)

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์ (ชนิดแห้งและเย็น) ทางบริษัทมีบริการทั้งการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์แบบแห้ง และแบบคอนเทนเนอร์เย็น (Reefer)

รถบรรทุกพ่วง (สามารถยกดัมพ์ได้)

คอกความสูง 1.4 เมตร และ 0.8 เมตร (สามารถยกดัมพ์ได้)

รถบรรทุกพ่วง คอกสูง

คอกสูง 1.4 เมตร สามารถเปิดด้านข้างได้

รถกึ่งพ่วงบรรทุกปูนผงและขี้เถ้า

บรรทุกปูนผง, ขี้เถ้าลอย, ปูนขาว, หินบด, เป็นต้น