บริษัท วีระนันท์ จำกัด

WEERANAN CO.,LTD

OUR SERVICES

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางนำเข้าและส่งออก 

อทิเช่น ปูนซีเมนต์, ถ่านหิน, สินค้าเกษตร เป็นต้น

พื้นที่ให้บริการได้แก่: สปป.ลาว, สหภาพเมียนมาร์