บริษัท วีระนันท์ จำกัด

WEERANAN CO.,LTD

WELCOME TO WEERANAN

บริษัท วีระนันท์ จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2534 เป็นบริษัทขนส่งที่เชี่ยวชาญในด้านการขนส่งสินค้าประเภท วัสดุก่อสร้าง แร่วัตถุดิบ สินค้าเกษตร เริ่มจากธุรกิจเล็กๆ โดยการรับขนส่งให้กับกลุ่ม TCC และต่อมาได้มีโอกาสรวมงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย อาทิเช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด, บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เป็นต้น

CONTACT US