บริษัท วีระนันท์ จำกัด

WEERANAN CO.,LTD

ABOUT US

รู้จักวีระนันท์

บริษัท วีระนันท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2534 เป็นบริษัทขนส่งที่เชียวชาญในด้านการขนส่งสินค้าประเภท วัสดุก่อสร้าง แร่วัตถุดิบ สินค้าการเกษตร

ทางบริษัทเริ่มจากทำธุรกิจเล็กๆโดยเริ่มจากการขนส่งสินค้าให้กับกลุ่ม TTC และต่อมาได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย อาทิเช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน), บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด, บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด, เป็นต้น

ปัจจุบันพื้นที่บริการขนส่งจะเน้นไปเขตพื้นที่ ภาคกลาง ภาคเหนือ สปป.ลาว และ สหภาพเมียนมาร์ โดยปัจจุบันทางบริษัทได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจการส่งสินค้าข้ามแดนโดยบริการขนส่งแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่จัดหา จนถึง จัดหา เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าต่างประเทศที่มีความต้องการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย

บริษัท วีระนันท์ จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตราฐานอทิเช่น OHSAS 18001: 2007 และ ISO 9001: 2015

ประเภทรถที่ใช้บริการขนส่งจะเป็น รถพ่วง และ รถกึ่งพ่วง ซึ่งสามารถแย่งออกไปเป็น รถพ่วงคอก รถพ่วงคอกชนิดดั้ม รถกึ่งพ่วงคอกชนิดดั๊ม รถกึ่งพ่วงบรรทุกปูนซีเมนต์ผง